Instalace

K technice získáte i odbornou instalaci na nejvyšší úrovni s možností odborných akustických měření, která jsou pro fungování určitých AV sestav nezbytná. Samozřejmostí je odborná projektová dokumentace, elektroinstalace s revizní zprávou a možnost spolupráce od začátku projektu.